สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา
         
          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ถนนฟากน้ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 054-431513

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา