สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
         
          สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา