สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
         
          สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology : Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 3 ทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ

ข่าวจาก : สำนักงาน ก.พ.
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา