เปิดรับสมัคร และสอนในหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 44
         
          สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 12 บ้านเหมืองหม้อ เปิดรับสมัคร และสอนในหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 44 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 12 บ้านเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ นางยุพาพร เชาวน์วุฒิ โทรศัพท์หมายเลข 081 603 0703

ข่าวจาก : สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 12 บ้านเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่