สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562
         
          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ จำนวน 6 รุ่น จัดการแข่งขันในระหว่างเดือนมกราคม

ข่าวจาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่