สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 47 รายการ
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 47 รายการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 47 รายการ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5321-7259 ต่อ 10022 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน