สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
         
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-449633

ข่าวจาก : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา