ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เปิดเผยว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งงำเมืองมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
         
          ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เปิดเผยว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งงำเมืองมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด

ข่าวจาก : ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา