สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้ จำนวน 47 รายการ
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้ ครั้งที่ 1/2562 ประเภทยานพาหนะ และอื่นๆ จำนวน 47 รายการ โดยจัดทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่วเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือ โทร 053-217295 ต่อ 10022

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน