สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 แจ้งขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 49 รายการ
         
          สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 แจ้งขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 49 รายการ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานวรรพาสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-240486 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่