สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่วังไฮ อำเภอเมืองลำพูน
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่วังไฮ อำเภอเมืองลำพูนสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5356-0988 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน