ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการแปรรูปสมุนไพร
         
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการแปรรูปสมุนไพร ณ วัดแม่สะงา ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14 - 18 ม.ค. 62

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน