ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการนวดสวีดิช
         
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเข้าร่วมใช้บริการ สาขาการนวดสวีดิช ณ ศูนย์นวดบ้านแพะ อ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 - 21 ม.ค. 62

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน