แขวงทางหลวงลำปางที่๑ กรมทางหลวงมีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ๒๐รายการ
         
          แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวงมีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๘๒๔๖ ต่อ ๑๘ ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก :
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง