จังหวัดลำปางเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการโครงการ
         
          กรมธนารักษ์โดยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์เปิดประมูลให้เอกชนลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อโครงการ

ข่าวจาก :
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง