ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง
         
          ด้วยศาลจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการ จำนวนทั้งสิ้น 18 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาดด้วยการประมูล ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากต้องการตรวจดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดสามารถเข้าดูได้ในเวลา 10.00 น. ก่อนเวลาเริ่มการประมูลจริง
          โดยผู้ที่สนใจประมูลราคาสามารถลงทะเบียนการประมูลขายทอดตลาดได้ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แต่หากผู้ที่สนใจลงทะเบียนไม่ทันในวันเวลาที่กำหนดจะถือเป็นการสละสิทธิ์ทันที
          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานพัสดุส่วนคลัง สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-531-1250-0 ต่อ 119 , 199 และ 06 - 2604 - 0179 ในวันเวลาราชกาาร

ข่าวจาก : ศาลจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่