ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา
         
          ด้วยสำนักงานสรรพากรภาค 8 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินจ้าง 15,000 บาท/เดือน ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ งานการเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 8 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งการสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5311-2363

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพากรภาค 8
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่