สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
         
          สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สนับสนุนการดำเนินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งถนนให้มีความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาเดือนละ 12,080 บาท ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-481909

ข่าวจาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา