สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
         
          สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการของสมาคมฯ ณ ห้องอาหาร ศรีสกุล ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดพะเยา ฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ 054-482960

ข่าวจาก : สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา