สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ มหาตมะ คานธี
         
         
          เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งชาตกาลของท่านมหาตมะ คานธี สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ มหาตมะ คานธี สำหรับนักเรียนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 10 - 15 ปี โดยให้นักเรียนส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 ส่งภาพไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย (แผนกสื่อ ข้อมูล และวัฒนธรรม) เลขที่ 46 ประสานมิตร สุขุมวิท ซอย 23 กรุงเทพมหานคร 10110 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจะเป็นตั๋วเครื่องบินไป - กลับสาธารณรัฐอินเดียชั้นประหยัด จำนวน 3 ที่นั่ง (ผู้ชนะเลิศที่ 1 ที่นั่ง พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 2 ที่นั่ง) และยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะ 10 อันดับ หลังจากเสร็จการแข่งขัน
          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/IndianEmbassyThailand/

ข่าวจาก : สำนักงานจังหวัดงานการต่างประเทศ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่