สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
         
          ด้วย สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2562
          จึงขอแจ้งการชำระภาษีให้ทราบ ดังนี้1. ภาษีโรงเรือน กำหนดยื่นชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25622. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2652 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ.25623. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2562
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน โทร 0-5321-7923 ต่อ 25 โทรสาร 0-5321-7923 ต่อ 18

ข่าวจาก :
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่