สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่เสื่อมสภาพ ประเภทรถยนต์
         
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่เสื่อมสภาพ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ นั่งสองตอนท้ายรถบรรทุก ยี่ห้อ ฟอร์ด สีน้ำตาล จำนวน 1 คัน และ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อ โตโยต้า สีเทา จำนวน 1 คัน ดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานธนานุเคราะห์สาขาที่ 36 นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 184-184 ซอยพญาอินทร์ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น. เริ่มเคาะราคาประมูลเวลา 10.00 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โทร. 0-5351-1188 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน