องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 13 รายการ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ สนใจสอบถามโทร. 081-1717783 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน