สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้ในราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาและสำนักงานสรรพากรในพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 4
         
          สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้ในราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาและสำนักงานสรรพากรในพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดและขอดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-481871-2 ต่อ 111

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา