สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านปงสนุก
         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1 มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวล 1 หลัง รายการอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน โดยกำหนดดูอาคารที่จะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง