ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และยามรักษาความปลอดภัย ๑ อัตรา
         
          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
          เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒
          ยามรักษาความปลอดภัย รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ ๐-๕๔๒๓-๐๘๕๕ ต่อ ๑๑

ข่าวจาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง