องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแช่ฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น เชื่อมบ้านหาดผาคัน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่