องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่