สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
         
          สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม หัวข้อย่อย ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป หัวข้อย่อยทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อย่อยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

ข่าวจาก : สำนักงาน ก.พ. / แพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่