ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และยามรักษาความปลอดภัย
         
          ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2562 และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 7-22 กุมภาพันธ์ 2562
          หากผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางเว็ปไซต์ lpsci.nfe.go.th

ข่าวจาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่