กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกรว่มกิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My GPF Application
         
          ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กำหนดจัดกิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My GPF Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสมาชิก กบข. ที่มีบุคลิกภาพโดดเด่น เข้าใจและแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน กบข. ได้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลมาร่วมแคมเปญรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิก กบข. ได้รู้จักและใช้ประโยชน์จาก My Application ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท พร้อมของรางวัลจากพันธมิตร กบข.
          โดยเปิดรับสมัครและส่งเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ 02-636-1000 ต่อ 252 และ 254 หรืออีเมล gpf.activity@gmail.com

ข่าวจาก : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่