ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ของทางราชการ
         
          จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ของทางราชการ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน นข-1696 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA สีขาว ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5426-5031 ในเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง