โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปี 2562
         
          ด้วยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานอำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา
          ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ สำนักงานอำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ข่าวจาก : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่