สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไปของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
         
          ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 7 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
          โดยการขายจะใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา ผู้ที่ประมูลได้ต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ ซึ่งผู้ประสงค์จะประมูลราคาต้องแสดงตนและทำการลงทะเบียน พร้อมยื่นเอกสารลงทะเบียนและวางหลักประกันการเข้าประมูล เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดในวันประมูล ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. หากสนใจจะเสนอราคาประมูลขายในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โทรศัพท์ 0847755765 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 www.fca16.com

ข่าวจาก : สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่