สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 48 รายการ
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 84 รายการ กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 10 - 16 น. ณ สนง.ปปส. ภาค ๕ โดยจัดทำการขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/oncb_or5 ข่าวทอดตลาด หรือ 053-217259, 066-112-8415

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน