การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการจังหวัดเชียงใหม่
         
          ด้วยการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 1.โครงการเคหะชุมชน (สันกำแพง) ต. สันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 50 ตารางวา ราคาขายเงินสด 2,890,000 บาท 2.โครงการชุมชนเคหะชุมชน (ไนท์ซาฟารี) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในรูปแบบอาคารชุด 4 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 33 ตารางเมตร ราคาขายเงินสด 630,000 - 660,000 บาท 3. โครงการเคหะชุมชน (สันผีเสื้อ) ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในรูปแบบอาคารชุด 4 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 33 ตารางเมตร ราคาขายเงินสด 630,000 - 660,000 บาท
          โดยการเปิดจองและทำสัญญาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่

ข่าวจาก : การเคหะแห่งชาติ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่