องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 1
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่