ทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
         
          เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับสมัคร-พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท-พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท-และพนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่