ผู้ที่เสนอราคาชนะ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0035
         
          ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 โครงการ ซึ่งผู้ที่เสนอราคาชนะ ได้แก่ บริษัท ลานนาแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่