การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุถาวรที่ชำรุด
         
          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุถาวรที่ชำรุด จำนวน 28 รายการ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูสภาพพัสดุสิ่งของ ติดต่อได้ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการและจะทำการประมูลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-613-379

ข่าวจาก : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่