ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การขออนุญาติทำการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
         
          ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การขออนุญาติทำการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานควบคุมจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร(ห้าไมล์ทะเล)จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาต ดดยให้ยื่นเอกสารการขอนุญาติที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนทำการบินสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5311 2708

ข่าวจาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่