อ.บ.จ.นครรสวรรค์ ประสงค์จะเปิดรับโอนข้าราชการครู
         
          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรณ์ ประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัด องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 กลุ่มสาระ รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ )

ข่าวจาก : องค์การปริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง