โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครครูอัตราจ้าง
         
          โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครคูรอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
          1. วิขาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
          2. วิชาเอกเกษตรพืชสวนพืชไร่ จำนวน 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562

ข่าวจาก : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่