สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฏร ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
         
          สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฏร ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็ฯพลเมืองในระบบอบประชาธิปไตยสอบถาม โทร. 0 2244 2515-6 หรือ 0 2244 2522

ข่าวจาก : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฏร
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่