ศุนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
         
          ศุนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์สอบถาม โทร 0 5426 9277 ต่อ 111

ข่าวจาก : ศุนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่