สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
         
          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม จึงขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการสอบถาม โทร 0 5311 2671

ข่าวจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่