สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
         
          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยจัดทำการขายทอดตลาดในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน เลขที่ 3 ซอย 4 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5361-3145

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน