กรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชน ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ
         
          กรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15

ข่าวจาก : จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่