โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
         
          โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกสำนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2562

ข่าวจาก : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่