วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป)
         
          วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประเภทวิชา อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-30 มีนาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โทรศัพท์ 054-887199,054-887200 ต่อ 432 เว็ปไซต์ www.phayaotc.ac.th หรือ ทางFacebook fanpage : ประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา

ข่าวจาก : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา